ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

  • Θα τυπωθεί κατάλογος εκθετών και θα διανέμεται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες της Έκθεσης.
  • Τα στοιχεία όλων των εκθετών θα καταχωρηθούν στον επίσημο κατάλογο δωρεάν, στα Ελληνικά και Αγγλικά.
  • Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παραδοθούν στην ΟΕΒ το αργότερο μέχρι 5 Μαρτίου.
  • Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο Οργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη καταχώρηση του εκθέτη στον κατάλογο.

"*" indicates required fields

*Απαραίτητα πεδία
Ο Οργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λανθασμένες καταχωρήσεις εξ αιτίας λανθασμένων πληροφοριών που δίδουν οι εκθέτες.