ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στο πλαίσιο της SAVENERGY 2022, θα διοργανωθεί Επιστημονικό/Επαγγελματικό Συνέδριο με τίτλο:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Το Συνέδριο διοργανώνεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ), του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), του Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Μηχανικών και Ενέργειας και της ASHRAE Cyprus Chapter.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των μηχανικών μελετητών και συμβούλων για τα τρέχοντα ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντομα