ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στο πλαίσιο της SAVENERGY 2023 θα διοργανωθεί Επιστημονικό/ Επαγγελματικό Συνέδριο ο τίτλος και οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν σύντομα.