ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Στο πλαίσιο της SAVENERGY 2020, φιλοξενεί το Εκπαιδευτικό περίπτερο:

«Παίζω και μαθαίνω για την εξοικονόμηση ενέργειας και το περιβάλλον»

Η Εκπαιδευτική Γωνιά διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) με την υποστήριξη της Cyta και έχει στόχο την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης, τα παιδιά μαθαίνουν για τους 17 στόχους της αειφορίας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της προστασία του περιβάλλοντος.

SAVENERGY 2018-2019

Διαβάστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Ώρες Λειτουργίας
13 Ιουνίου, 15:00 – 19:00
14 Ιουνίου, 15:00 – 19:00