ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

1 Φεβρουαρίου 2020

Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)

1 Φεβρουαρίου 2020

Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής

20 Φεβρουαρίου 2020

Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)

26 Μαρτίου 2020 μέχρι 27 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή Εκθεμάτων
(28/02/2019 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 01/03/2019 – Ώρες 08.00 – 12.00)

26 Μαρτίου 2020 μέχρι 27 Μαρτίου 2020

Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)

29 Μαρτίου 2020

Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)

29 Μαρτίου 2020