ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

27 Φεβρουαρίου 2020

Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)

27 Φεβρουαρίου 2020

Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής

20 Μαρτίου 2020

Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)

26 Μαρτίου 2020 μέχρι 27 Μαρτίου 2020

Εισαγωγή Εκθεμάτων
(26/03/2019 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 27/03/2019 – Ώρες 08.00 – 12.00)

26 Μαρτίου 2020 μέχρι 27 Μαρτίου 2020

Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)

30 Μαρτίου 2020

Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)

30 Μαρτίου 2020