ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

25 Φεβρουαρίου 2018

Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)

25 Φεβρουαρίου 2018

Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής

15-16 Μαρτίου 2018

Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)

15-16 Μαρτίου 2018

Εισαγωγή Εκθεμάτων
(15/03/2018 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 16/03/2018 – Ώρες 08.00 – 12.00)

19 Μαρτίου 2018

Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)

19 Μαρτίου 2018

Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)

25 Φεβρουαρίου 2018