ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

1 Φεβρουαρίου 2019

Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)

1 Φεβρουαρίου 2019

Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής

20 Φεβρουαρίου 2019

Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)

28 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 1 Μαρτίου 2019

Εισαγωγή Εκθεμάτων
(28/02/2019 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 01/03/2019 – Ώρες 08.00 – 12.00)

28 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι 1 Μαρτίου 2019

Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)

4 Μαρτίου 2019

Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)

4 Μαρτίου 2019